Lạc Thiên  Avatar

Lạc Thiên

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC xD

Địa chỉ nhóm:
Giới thiệu nhóm:
Chào mọi người!!! Nhóm xin được gửi lời chào thân thiện nhất tới các bạn ^^ Ở nhóm sẽ TỰ-VẼ-TRUYỆN và đăng lên cho các bạn xem, không dịch truyện (đúng ra là tại mình, James18, chủ nhóm, ngu ngoại ngữ lắm, trừ tiếng Anh ra). Cảm ơn các bạn!
Nhóm Lạc Thiên
Ngày xuất hiện
15/07/2020
Cách thức liên hệ khác:
Facebook (James18): https://www.facebook.com/trantuan.nguyen.31586
Tìm thấy 341 projects

Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được thành viên sưu tầm trên internet. Toàn bộ nội dung trên web do thành viên đăng tải và chia sẻ theo các điều khoản của website. Chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên web này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

Truyện Tranh Tám Google +